Promax

Gülümseten Kurumsal Çözümler

 

Değişen ekonomik koşullar ve katılaşan rekabet, şirketleri daha ince hesaplar yapmaya itmektedir.

 

Aynı rekabet koşulları tüm sektörlerdeki kar marjlarını minimal düzeye indirmiş, bu da, şirketleri, zaten çok dar olan karlılıklarını arttırıcı yeni çareler bulmaya yöneltmiştir. Bu çarelerin başında da, masrafların daha sıkı kontrolü, personel maliyetlerinin kontrol altında tutulması ve azaltılması gibi konular gelmektedir.

 

Bütün işletmelere rekabet konusunda avantaj sunan unsurlardan en önemlilerinden birisi de sahip olduğu insan kaynağıdır. İyi eğitim almış, kurumun hedeflerini benimsemiş, konularında uzman olan kişilerin işlerini düzgün yaptıkları firmalarda insan faktörü başarının artmasında en önemli etkendir. İnsan Kaynakları programı verimli iş gücü ile kurumların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı, işgücü maliyetlerini azaltmayı hedefler. Program kapsamlı, parametrik ve esnek yapısı ve üstün ürün özellikleri ile insan kaynakları departmanının ofis yükünü azaltır, detaylı ve çeşitli analizler sunarak yöneticilere taktik ve stratejik kararlar almalarında önemli rol oynar. Çalışanların kendi kabiliyetlerine en uygun departmanlarda konumlandırılmalarına ön ayak olarak motivasyonlarının artmasında ve kurum içinde uyumlu olarak çalışmalarını sağlayarak da kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

 

Parametrik Yapı

ProMax'ın parametrik yapısı, genel amaçlı yazılmış bir paket programı, kullanıcı şirketin bünyesine göre hazırlanmış özel bir program görüntüsüne sokar.

 

Çoklu Döviz Desteği

Hesap planı, stok kartları, cari hesaplar, personel gibi değişik para birimleriyle çalışma gerektiren tüm modüllerde,sınırsız döviz tipi tanımlayabilme ve aralarında dinamik transfer yapabilme özelliği sayesinde, günümüz koşullarına tam olarak ayak uydurulabilir.

 

Çift Yönlü Entegrasyon

Tüm modüller arasında var olan “Çift Yönlü” Entegrasyon özelliği sayesinde, bir evrakın sadece girilmesi değil, değiştirilmesi veya iptali de tek işlemle halledilebilmektedir.

 

Parametrik Form Dizaynları

Fatura, İrsaliye, Sipariş Formu, Makbuz, Çek Bordrosu,Personel Bordro Zarfı gibi tüm formlar, parametrik olarak, kullanıcı tarafından, sonsuz sayıda dizayn edilebilir.

 

Kullanıcı Tanımlı Menüler

Kullanıcının, yetkisi dahilinde girdiği menüleri kendine göre ayarlayabilmesi, renkleri, fontları değiştirebilmesi, istemediği kolonları listelerden kaldırması gibi ayarlamaları kendine göre yapabilmesini sağlar.

 

On-Line Yardım Menüleri

Kalın el kitaplarının arasında boğulma dönemini sona erdiren bu dinamik özellik sayesinde, kullanıcılar ihtiyaç duydukları yardıma anında ulaşabilmektedirler.

 

"Log" Dosyası ile Kullanıcı İzleme ve Sebepli Silme

Hangi kullanıcının, ne zaman, hangi bilgiyi girdiğini, değiştirdiğini, iptal ettiğini takip eden ve raporlayan bu özellik sayesinde, hatalar asgariye indirilebilmektedir. Ayrıca, iptal edilen işlemler kategorize edilmekte ve böylece iptal nedenleri incelenebilmektedir.

 

Geniş Raporlama ve Çok Yönlü Analiz

İmkanları İlişkisel Veri Tabanı Sistemi sayesinde kullanıcılar, rahatlıkla ulaşabildikleri verileri, MS QUERY Seagate Crystal Reports veya benzeri aracı programlar kullanarak, diledikleri şekilde analiz edebilmekte ve bu sayede, programlardan standart olarak alınabilecek raporların haricinde, arzu ettikleri ilave raporları ve/veya grafikleri üretebilmektedirler.

 

Değişik Lisanlarda Çalışma İmkanı

Programlardaki tüm ekran başlıklarının tek bir dosyada saklanıyor olması sayesinde, Latin harfleriyle ve soldan sağa yazılan her lisana kolayca tercüme edilebilme imkanı doğmakta, bu da aynı sisteme bağlı kullanıcıların her birinin, menülerini değişik bir lisanda görmesi ve buna karşılık aynı veri tabanını paylaşması avantajını beraberinde getirmektedir.

 

Veri Aktarımı (Data Replication)

Farklı lokasyonlarda ki veritabanlarınızın eş değerlerde çalışmasını sağlar.

Teknik Destek